Dobré rady

 • najnutnejšie veci si zbaľte vopred a dajte ich bokom, aby ste ich ľahko našli
 • odporúčame extra zabaliť hygienické potreby, aby ste ich v novom byte mohli používať
 • z každej izby zbaľte veci extra do krabíc a krabice označte farebne pre každú izbu extra
 • do nového bytu ukladajte krabice určené do konkrétnej izby, teda do obývačky krabice, ktoré obsahujú veci z obývačky…
 • netrvanlivé potraviny, ktoré zle znášajú zmenu teploty, pred sťahovaním dojedzte alebo zmrazte
 • neforemné a objemné veci ako je oblečenie alebo rôzne deky a prikrývky sa ľahko zmestia do veľkých vriec na odpad a drobnosti ako sú napríklad rôzne trofeje alebo sošky môžete zabaliť do veľkej vrstvy bublinkovej fólie a zalepiť ich lepiacou páskou
 • ak nechcete matrace rolovať, použite dva 240-litrové vrecia. Každý nasadíte z jednej strany a uprostred zlepíte lepiacou páskou. Hrubostenné vrecia sa neroztrhnú a matrac potom môžete pokojne v dodávke i postaviť
 • ak sťahujete televízor a nemáte už pôvodné balenie, použite kartónovú preložku a hrubú vrstvu bublinkovej fólie. Zobrazovacia plocha televízora je totiž veľmi náchylná na akýkoľvek tlak
 • televízor by ste mali prevážať radšej mimo dodávku – napríklad v osobnom aute, kde máte možnosť ho za jazdy pridržiavať.
 • krehké veci ako poháre, sklo… starostlivo zabaľte, vložte do krabice a občasne ešte pre istotu vyplňte dodatočnou výplňou. I keď budete mať všetko dôkladne zabalené, nemal by sa obsah krabice po jej zatrasení ani pohnúť. Len tak budete mať istotu, že sa nič nerozbije.

Opakovanie je matkou múdrosti
…najdôležitejšia vec, ako si uľahčiť vybaľovanie… 
Popísané krabice si z jednej kopy rozdeľte do jednotlivých izieb podľa toho, kam ich chcete umiestniť a veci vybaľujte podľa dôležitosti.

Rady pred sťahovaním

dva mesiace pred sťahovaním

 • spravte prieskum trhu o spoľahlivosti sťahovacích spoločností a vyberte si podľa recenzii a spokojnosti zákazníkov
 • dohodnite so sťahovacou spoločnosťou predbežný dátum sťahovania
 • presmerujte si predplatné časopisov
 • skontrolujte si, či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt

mesiac pred sťahovaním

 • ukončite všetky nájomné zmluvy
 • zbavte sa vecí, ktoré nechcete sťahovať a už sú pre vás nepotrebné
 • odhláste k dátumu sťahovania odbery: vody, elektriky, plynu, telefón  …
 • nenakupujte už veľké zásoby potravín
 • oznámte zmenu bydliska vášmu: lekárovi, právnikovi, banke, poisťovni…
 • potvrďte predbežný dátum sťahovania našej sťahovacej spoločnosti

1-2 týždne pred sťahovaním

 • oznámte sťahovacej spoločnosti presné adresy a kontakty na obidve miesta sťahovania
 • potvrďte presný dátum sťahovania sťahovacej spoločnosti
 • presmerujte si posielanie pošty na novú adresu
 • dohodnite si starostlivosť o deti a domáce zvieratá v deň sťahovania
 • oznámte zmenu adresy a tel. čísiel vaším známym
 • oznámte ukončenie pobytu vaším pravidelným dodávateľom služieb
 • vráťte požičané veci
 • zbavte sa prebytočných rastlín
 • nerobte si zbytočné zásoby jedla a postupne sa zbavujte skaziteľného jedla

1-2 dni pred sťahovaním

 • v bytovom dome vyveste oznámenie o sťahovaní, o väčšom hluku a pohybe cudzích ľudí na schodoch a vo výťahu
 • vyčleňte si veci, ktoré si zoberiete osobne so sebou (kľúče, pasy, dokumenty, cestovné lístky, certifikáty, šperky, peniaze, oblečenie…) a dajte si ich na jedno miesto
 • odpojte všetky spotrebiče v domácnosti, ktoré sa budú sťahovať
 • vypustite prebytočnú vodu s práčky, rozmrazte mrazničku a chladničku
 • dohodnite so susedmi voľný priestor pred domom postačujúci pre zaparkovanie vozidla (cca 12 m)

V deň sťahovania

 • buďte k dispozícii pre prípad, že by mali pracovníci zo sťahovacej firmy nejaké otázky
 • po naložení vecí do auta skontrolujte celý byt a uistite sa, že sa na nič nezabudlo
 • uzatvorte uzáver vody, plynu a vypnite elektrický istič