Rady pred sťahovaním

dva mesiace pred sťahovaním

 • spravte prieskum trhu o spoľahlivosti sťahovacích spoločností a vyberte si podľa recenzii a spokojnosti zákazníkov
 • dohodnite so sťahovacou spoločnosťou predbežný dátum sťahovania
 • presmerujte si predplatné časopisov
 • skontrolujte si, či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt

mesiac pred sťahovaním

 • ukončite všetky nájomné zmluvy
 • zbavte sa vecí, ktoré nechcete sťahovať a už sú pre vás nepotrebné
 • odhláste k dátumu sťahovania odbery: vody, elektriky, plynu, telefón  …
 • nenakupujte už veľké zásoby potravín
 • oznámte zmenu bydliska vášmu: lekárovi, právnikovi, banke, poisťovni…
 • potvrďte predbežný dátum sťahovania našej sťahovacej spoločnosti

1-2 týždne pred sťahovaním

 • oznámte sťahovacej spoločnosti presné adresy a kontakty na obidve miesta sťahovania
 • potvrďte presný dátum sťahovania sťahovacej spoločnosti
 • presmerujte si posielanie pošty na novú adresu
 • dohodnite si starostlivosť o deti a domáce zvieratá v deň sťahovania
 • oznámte zmenu adresy a tel. čísiel vaším známym
 • oznámte ukončenie pobytu vaším pravidelným dodávateľom služieb
 • vráťte požičané veci
 • zbavte sa prebytočných rastlín
 • nerobte si zbytočné zásoby jedla a postupne sa zbavujte skaziteľného jedla

1-2 dni pred sťahovaním

 • v bytovom dome vyveste oznámenie o sťahovaní, o väčšom hluku a pohybe cudzích ľudí na schodoch a vo výťahu
 • vyčleňte si veci, ktoré si zoberiete osobne so sebou (kľúče, pasy, dokumenty, cestovné lístky, certifikáty, šperky, peniaze, oblečenie…) a dajte si ich na jedno miesto
 • odpojte všetky spotrebiče v domácnosti, ktoré sa budú sťahovať
 • vypustite prebytočnú vodu s práčky, rozmrazte mrazničku a chladničku
 • dohodnite so susedmi voľný priestor pred domom postačujúci pre zaparkovanie vozidla (cca 12 m)

V deň sťahovania

 • buďte k dispozícii pre prípad, že by mali pracovníci zo sťahovacej firmy nejaké otázky
 • po naložení vecí do auta skontrolujte celý byt a uistite sa, že sa na nič nezabudlo
 • uzatvorte uzáver vody, plynu a vypnite elektrický istič