Cenník

Sťahovanie prostredníctvom spoločnosti FIGULUS Trade s. r. o. je pre našich zákazníkov pohodlné, bezproblémové a cenovo výhodné.
Po Vašej objednávke služby si dohodneme stretnutie, ktoré je bezplatné.
Objednávka môže byť aj telefonická a obhliadka priestoru, ak je lokalita vzdialená, sa prevedie na základe fotodokumentácie.
Cena sťahovania sa dohodne vopred telefonicky alebo osobne pri obhliadke, ktorá je bezplatná.
Samozrejme, že nezarátavame schody a aj preto sú naše ceny pre zákazníka výhodné.
Dohodnutá cena sa nemení.